Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Online PR a podpora komunikácie

PR aktivity donedávna predstavovali publikovanie článkov v tlačených médiách, publikovanie tlačových a mediálnych správ, účasť na spoločenských akciách a sponzoring. To všetko stále platí, ale v prostredí internetu je potrebné využiť nové a moderné spôsoby podpory vašich vzťahov s verejnosťou. Online PR a podpora komunikácie sa stali pevnou súčasťou moderného marketingu.

 

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna