Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Video marketing: Komunikačný kanál budúcnosti

Či už ste šikovný jednotlivec, malá firma alebo spoločnosť so stovkami zamestnancov, video marketing je oblasť, ktorá by nemala chýbať vo vašej marketingovej stratégii. Stále viac užívateľov dáva prednosť obsahu vo forme videa a dokonca považujú stránky s video príspevkami za hodnotnejšie ako ostatné. Ako teda video využiť pre účely marketingu?

Komunikácia prostredníctvom videa je veľmi efektívny spôsob, ako osloviť potenciálnych zákazíkov a podporiť prezentáciu vašich produktov a služieb. Využitie videa na internete prináša početné výhody a predstavuje skvelé riešenie so širokým dopadom na návštevníkov. Kombinuje výhody klasickej televíznej reklamy s najdôležitejšou charakteristikou internetu - s interaktivitou.

Pri vyhľadávaní informácií ich čoraz viac užívateľov hľadá vo forme videa než v klasickej textovej forme a začína svoje hľadanie na niektorom z video serverov - napríklad YouTube. Je jednoduchšie a názornejšie jedenkrát vidieť a počuť než desaťkrát čítať. Okrem toho si môžu užívatelia pozrieť názory iných užívateľov vo forme komentárov, pridať svoj, alebo sa pripojiť k diskusii, ktorá sa k videu vedie.

Čo je to video marketing

Ak by sme mali definovať koncept online video marketingu, bola by to forma marektingovej stratégie používaná na komerčný účel so zámerom propgagácie firmy, značky, tovarov alebo služieb s využitím krátkych, pútavých a informačne bohatých videí. Videá pritom majú podnietiť záujem perspektívnych zákazníkov o propagované produkty či služby a viesť ich k objednávke.

Výhody video marketingu

Hlavnou výhodou video marketingu voči tradičnému prístupu prostredníctvom textu je, že video sa dokáže dostať k podstate veci rýchlejšie a zrozumiteľnejšie ako text a zároveň šetrí drahocenný čas vašich potenciálnych zákazníkov. Namiesto toho, aby museli užívatelia prechádzať stránky plné textu snažiac sa vypátrať posolstvo či hlavnú informáciu, ktorú sa im snažíte podať, môžete im túto informáciu podať v oveľa kratšom čase a oveľa atraktívnejším spôsobom - ako video.

Okrem už spomínaných výhod, ako sú jednoduchosť a pútavosť, môžeme upriamiť pozornosť na niektoré z hlavných výhod video marketingu, ako napríklad:

  • Nízke náklady na výrobu informačného videa
  • Jednoduchá šíriteľnosť zdielaním na internete
  • Schopnosť efektívne a pútavo informovať
  • Podpora PR a komunikácie so zákazníkmi
  • Príťažlivosť prostredníctvom verbálnej a audiovizuálnej komunikácie
  • Podpora vášho imidžu ako modernej firmy idúcej s dobou
  • Zvýšená úspešnosť vo výsledkoch vyhľadávania

Nevýhody video marketingu

Pokiaľ vám záleží na efektnej, profesionálne spracovanej produkcii, rátajte s vysokými nákladmi. Pre účely video marketingu však nepotrebujete drahú produkciu, stačí kvalitná digitálna kamera a svetlo. Inštruktážne či informačné videá nemusia vyzerať ako holywoodsky širokouhlý film. Na upútanie pozornosti a k presvedčivosti stačí príjemný mužský či ženský hlas a informácie s pridanou hodnotou pre užívateľa.

Aj video marketing, podobne ako ostatné formy marketingu, má však svoje úskalia. Hlavné nedostatky sú:

  • Problém so znehodnotením značky pri šírení videa užívateľmi (spam a podobne)
  • Problém s veľkosťou videa a rýchlosťou pripojenia užívateľov (pomalá rýchlosť načítania a prehrávania videa)

Ako na video marketing

Pridať video ako ďalši obsah k vašej online prezentácii nemusí byť akcia za každú cenu. Nemusíte sa do nej vrhnúť strmhlav systémom "všetko alebo nič". Vytvorením niekoľkých videí, ktoré umiestnite na vaše stránky alebo na niektorý z video serverov, postupne pridáte vášmu obsahu hodnotu a potešíte i tých, ktorí si radi čítajú.

Najvhodnejšia taktika spočíva v priebežnom vytváraní zaujímavých videí, v ktorých viac informujete a len občas predávate. Takéto videá môžete umiestiť jednak na vlastné stránky, povedzme ako doplnok článku, ktorý sa chystáte uverejniť, a zároveň ich môžete uverejniť na niektorom z video serverov. Dokonalé riešenie je pritom vytvorenie vlastného firemného kanálu na video serveri, odkiaľ je potom možné na tieto videá linkovať z vašich vlastných stránok. Zároveň na ne môže linkovať a uverejniť ich na svojich či cudzích stránkach ktokoľvek, koho oslovia a považuje ich za zaujímavý zdroj informácií.

Prečo využiť video marketing?

Videá tvorené za účelom podpory marketingu vašej firmy, značky, produktov a služieb dokážu osloviť záujemcov o vašu ponuku oveľa efektívnejšie ako televízna reklama. S vedomím, že stále viac ľudí sa obracia na internet pri hľadaní potrebných informácií, videá servírované rýchlo a za horúca veľmi účinne ukoja hlad užívateľov po nových a užitočných informáciách. Dajte im možnosť nájsť tieto informácie vo vašich videách a získate tak nových, perspektívnych zákazníkov. 

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna