Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Textová reklama: Nevtieravá a efektívna forma propagácie

V dobe moderných internetových technológií sa môže textová forma internetovej reklamy javiť ako zastaralá a málo efektívna. Opak je však pravdou. Dobre formulované textové odkazy a texty umiestnené na vhodných miestach predstavujú nenápadnú, nevtieravú a predovšetkým účinnú formu ako presvedčiť užívateľa, aby navštívil stránky, ktoré textová reklama propaguje. Ako ju teda využiť?

Textové odkazy alebo reklama vo forme textu je najstaršia forma internetovej reklamy vôbec. Okrem toho, že ju užívatelia vnímajú v podstate pozitívne, pretože sa nevtiera do ich pozornosti a splýva s bežným obsahom stránok, predstavuje jeden zo základných pilierov optimalizácie pre vyhľadávače (SEO).

Vhodnou formuláciou textu, zvolením správnych kľúčových slov a fráz a vhodným umiestnením dokáže efektívne osloviť užívateľov internetu. Okrem priamej podpory zvýšenia návštevnosti a potenciálu pre zlepšenie pozícií vo vyhľadávačoch je skvelou alternatívou voči bannerovej reklame a vhodná pre propagáciu prakticky akéhokoľvek webu.

Čo je textová reklama

Ako vyplýva zo samotného názvu, textová reklama je propagácia formou reklamného textu a odkazov, ktoré smerujú na propagované stránky. Môže mať viacero foriem, z ktorých najbežnejšie sú:

Výhody textových odkazov

Okrem už spomenutej nevtieravosti a jednoduchosti je výhoda textových odkazov predovšetkým to, že majú potenciál predávať. Ak je cieľ vašej kampane zvýšenie predaja, množstva objednávok, prípadne registrácií, sú textové odkazy najmä ako reklama vo vyhľadávačoch najefektívnejší spôsob, ako váš cieľ dosiahnuť.

Popri tom môžeme tiež vyzdvihnúť tieto kladné vlastnosti textovej reklamy:

  • Vysoká efektivita
  • Jednoduchosť tvorby a nasadenia do užívania
  • Krátky čas potrebný na prípravu a tvorbu
  • Nízke náklady na tvorbu a prevádzku kampane
  • Možnosť rýchlych operatívnych úprav
  • Presné cielenie a relevancia pomocou kľúčových slov a fráz
  • Zlepšenie pozícií vo výsledkoch vyhľadávania

Nevýhody textovej reklamy

Ako pri jedinej forme internetovej reklamy môžeme v súvislosti s tou textovou konštatovať, že nemá prakticky žiadne nevýhody. Jediné negatíva, ktoré má zmysel uviesť a i tak neplatia plošne pre všetky typy textovej reklamy sú:

  • Potreba vyjadriť sa niekoľkými slovami
  • Problematické cielenie na kľúčové slová
  • Obmedzenia pri propagácii registrovaných značiek

Nákup textových odkazov

Špecifický spôsob textovej reklamy je nákup textových odkazov. Princíp je jednoduchý - na vhodný web, ktorý má hodnotný obsah súvisiaci s obsahom propagovaných stránok, sa po dohode a úhrade dohodnutej ceny umiestni textový odkaz smerujúci na propagovaný web. Potiaľto to nie je problém. Podľa zákona je však potrebné jasne označiť, že sa jedná o reklamu.

Pokiaľ takýto oznam smeruje priamo na propagovaný web bez toho, aby bol v kóde upravený tak, aby nezvyšoval hodnotu webu na ktorý smeruje, je to porušenie predpisov pre tvorcov stránok, ktoré platia pre všetky známe vyhľadávače. Je to síce pomerne častý a obľúbený spôsob mnohých SEO firiem, ako umelo zvyšovať hodnotu stránok, pri rozhodovaní sa o jeho využití však treba konať rozvážne. Veľmi jednoducho sa totiž môže stať, že vaše stránky z vyhľadávačov zmiznú celkom.

Zhrnutie

Ak máte seriózny prístup k internetovej reklame a propagácii vašich stránok na internete, textové odkazy sú formát, ktorý treba povinne využiť. Treba pripomenúť, že prístup k textovej reklame je v zásade odlišný od prístupu k iným formám reklamy na internete. Ak nemáte s touto formou reklamy dostatočné skúsenosti obráťte sa na profesionálnu agentúru a ušetrite svoje náklady pri vlastných pokusoch a omyloch.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna