Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Marketing na sociálnych sieťach

Sú fenomén tejto doby. Ak tam nie ste, neexistujete. Reklama na nich je povinnosť. Áno, toto všetko sú mýty, ktoré chodia o stránkach, ktoré si získali dnešný svet. Sú to sociálne siete. Nepopierateľne môžu byť skvelý komunikačný kanál pre marketingové aktivity na podporu vašej činnosti. Nie sú však (všetky) pre každého. Pozrime sa na to prečo.

Čo sú to sociálne siete

Predtým, než si povieme, aký priestor a prípadné výhody pre vás znamenajú sociálne siete z pohľadu marketingu, povieme si, čo vlastne sociálne siete sú alebo nie sú. Nie sú to klasické internetové stránky, sú to internetové aplikácie - programy (alebo ak chcete softvér). Preto si vyžadujú špecifický prístup. Sú charakteristické predovšetkým týmito vlastnosťami:

 • Predstavujú priestor pre konverzáciu
 • Poskytujú možnosť zdieľania obsahu
 • Ponúkajú priestor pre publikovanie obsahu tvoreného ich užívateľmi
 • Podporujú vzájomnú participáciu užívateľov na tvorbe obsahu

Kombinácia týchto vlastností potom dáva priestor aktivitám a funkciám ako budovanie vzťahov, distribúcia obsahu tvoreného užívateľmi, hodnotenie a značenie obsahu a samozrejme zábave. V súvislosti s užívateľským obsahom treba pripomenúť, že sa nejedná iba o textový obsah, ale aj o fotografie a videá.

Medzi najznámejšie sociálne siete používané slovenskými užívateľmi patrí predovšetkým Facebook, slovenský Pokec, MySpace, Twitter, LinkedIn, Google Buzz, YouTubeFlickr či Wikipedia.

Marketing a reklama na sociálnych sieťach

Funkcie, ktoré bežne ponúkajú sociálne siete pre potreby marketingu, predstavujú seriózny a dôležitý reklamný kanál, ktorým je možné veľmi presne cieliť marketingové aktivity. Možnosť presného cielenia na základe pomerne presných sociodemografických parametrov ponúka priestor pre veľmi efektívne reklamné kampane.

Na druhej strane možnosť vytvorenia profilu pre komerčné i nekomerčné účely predstavuje PR kanál, ktorým je možné získať a vytvoriť komunitu vašich fanúšikov. Stránka profilu je potom miestom, kde je možné veľmi efektívne a operatívne komunikovať všetky relevantné aktivity. Okrem toho, že sa vaše správy automaticky zverejnia v profiloch vašich fanúškov, budú ich mať možnosť vidieť aj ich priatelia. Tí sa môžu, a často sa aj stávajú noví fanúškovia, pokiaľ ich váš profil zaujme.

V rámci marketingu je teda možné sociálne siete využiť najmä pre dosiahnutie týchto cieľov:

 • Budovanie PR a dobrého mena
 • Tvorba komunity vašich priaznivcov
 • Aktívna komunikácia s priaznivcami
 • Priestor na publikovanie obsahu
 • Reklamné kampane s presným cielením

Prostredníctvom sociálnych sietí je možné komunikovať najmä:

 • Aktuálne dianie - zaujímavé informácie z vnútorného diania v spoločnosti
 • Dôležité informácie - aktuality, oznamy, návody na použitie, recenzie a podobne
 • Prieskumy a rôzne súťaže - spotrebiteľské prieskumy a súťaže
 • Zaujímavé fotografie - fotografie z prezentácií, výstav, firemných akcií a podobne
 • Video obsah - informačné, inštruktážne a reportážne videá

Napriek všetkým výhodám, ktoré pre marketing sociálne siete ponúkajú, treba povedať, že nie sú vhodné úplne pre každého a majú svoje špecifiká. Preto je potrebné v rámci tvorby stratégie zvážiť, či je tento kanál vhodný pre konkrétny produkt alebo službu.

Je to miesto pre vás?

Svoju profilovú stránku môže mať na sociálnych sieťach každá spoločnosť. V závislosti od predmetu obchodných aktivít sa líši aj rozsah možností, na ktoré sa dá v rámci marketingu použiť. Ak je cieľ podpora predaja, je možné propagovať predovšetkým:

 • Značku tovaru alebo služby osobnej spotreby
 • Udalosť alebo akciu
 • Klub, diskotéku, reštauráciu, bar, kino či divadlo

V opačnom prípade budú sociálne siete plniť predovšetkým funkciu podpory PR aktivít a budovania dobrého mena spoločnosti. Pravideľná komunikácia so zákazníkmi a sympatizantmi zároveň podporí dobré vzťahy.

Pre váš úspech na sociálnych sieťach je dôležitá dôkladná analýza potenciálu, ktoré pre vašu činnosť tieto siete ponúkajú. Ak poznáte vašu cieľovú skupinu, potom sú sociálne siete priestor, kde by ste nemali chýbať. Na druhej strane netreba zabudnúť na dôkladné sledovanie štatistiky a meranie návratnosti investície pre rozhodovanie o ďalšom smerovaní a optimalizácie vašich aktivít.

Marketing na sociálnych sieťach je teda pre každého so správne nastavenou stratégiou. Určite ho však netreba preceňovať. Táto oblasť je zatiaľ mladá a neustále sa vyvíja. Preto ju treba považovať  ako dôležitý doplnok k ostatným formám online marketingu a celkového marketingového plánu. V prípade, ak sa sami v tejto problematike nevyznáte, neurobte chybu a obráťte sa na odborníka. Chybám je lepšie predchádzať, než ich naprávať.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna