Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Rich media: Interaktívna forma bannerovej reklamy

Existuje pri dnešnej úrovni bannerovej slepoty nejaká alternatíva, ktorá by dokázala účinne a efektívne osloviť cieľovú skupinu? Áno. S technologickým vývojom prišla možnosť nahradiť klasické bannery multimediálnymi formátmi - takzvanými rich media bannermi. Rôznorodé formáty postavené hlavne na technológii Flash ponúkajú možnosť, ako interaktívne a zaujímavo spropagovať produkty či služby.

Internetové technológie a prehliadače prešli a stále prechádzajú intenzívnym rozvojom a modernizáciou. Tento vývoj priniesol pre obchodníkov a marketerov nové možnosti, ako skutočne zaujímavým, moderným a efektívnym spôsobom realizovať reklamné kampane na internete.

Čo je to rich media?

Multimediálne reklamné formáty s použitím technológie Flash (výnimočne Java alebo DHTML) ponúkajú viac než jednu štandardnú akciu - kliknutie na inzerát. Ponúkajú možnosť interakcie užívateľa s reklamným formátom.

Rich media bannery sa môžu zväčšiť pri prejdení myšou, môžu mať viacero vnútorných sekcií, po ktorých môže užívateľ prechádzať, môžu obsahovať ďalšiu funkcionalitu ako odporúčajúce tlačidlá pre sociálne siete, alebo môžu obsahovať formuláre pre vyplnenie kontaktných údajov (napríklad pre zapojenie sa do súťaže a podobne). V rich media banneroch môže byť dokonca vložené video. Hranice možností sú pomerne široké.

Bežné formáty používané v rámci multimediálnej reklamy sú:

 • Zväčšujúce/zmenšujúce sa (Expandable/Retractable) - po prejdení myšou sa banner zväčší alebo zmenší
 • Pevné (In-Page) - banner s pevným miestom na stránke
 • Plávajúce (Floating) - banner "pláva" nad obsahom stránky
 • Prechodové (Transitional/Interstitial) - banner sa zobrazuje na celej obrazovke pred obsahom stránky

V princípe sa formátom nekladú medze a kreatívna agentúra má k dispozícii celú paletu rôznych možností využitia a stvárnenia rich media bannerov.

Medzi rich media formáty sa radí aj audio a video, pričom video reklame venujeme vlastný článok.

Výhody multimediálnych rich media bannerov

Hlavná výhoda multimediálnych bannerov je hlavne v ich interaktivite a alternatívnom prístupe k cieľovej skupine. Ak máme výhody zhrnúť do hlavných bodov, budú to najmä tieto:

 • Interaktivita
 • Možnosť kreatívneho prístupu k zákazníkom
 • Veľká sila pri podpore značky
 • Vyššia účinnosť ako štandardné bannery
 • Možnosť cielenia na vybranú skupinu zákazníkov

Nevýhody multimediálnych rich media formátov

Ani multimediálne formáty nie sú bez nevýhod. V tomto prípade však treba povedať, že nevýhody sú takmer výlučne spojené s technológiami používanými na ich tvorbu. Môžme ich zhrnúť na tieto:

 • Chýbajúce štandardy
 • Zložité technológie
 • Vysoké náklady na tvorbu a nákup médií
 • Problematické vyhodnocovanie a meranie štatistiky úspešnosti
 • Problém s veľkosťou reklamných súborov a jej obmedzeniami
 • V súvislosti s veľkosťou súborov problém s rýchlosťou pripojenia užívateľov a časom potrebným pre načítanie reklamy

Napriek týmto nevýhodám však najmä kvôli stále väčšiemu objemu využívania týchto moderných reklamných formátov, rich media bannerov sa netreba obávať. Poskytovatelia reklamných priestorov a rovnako reklamné online systémy húževnato pracujú na ich odstránení a do budúcna sa určite môžeme tešiť, že väčšina z týchto problémov bude odstránená.

Je to formát pre vašu kampaň?

Pri rozhodovaní sa, či využiť rich media pre vašu kampaň, je potrebné zvážiť nasledovné:

 • Cieľ kampane
 • Výber médií - mediálny plán
 • Dostatočná výška rozpočtu

Keďže sa pri tejto forme propagácie jedná o alternatívu voči klasickej bannerovej reklame, je vhodné ho cieliť najmä na podporu a budovanie značky. Podobne ako bannerová reklama, rovnako aj použitie multimediálnych formátov je pomerne drahá forma online reklamy, je preto treba rátať s vysokými nákladmi nielen na jej tvorbu, ale hlavne na nákup médií, na ktorých sa bude zobrazovať. Správna stratégia a kreatívne spracovanie však môžu efektívne splniť požadované marketingové ciele.

Odporúčania na záver

Použitie multimediálnych rich media formátov funguje rozdielne pre rôzne odvetvia a rôzne skupiny užívateľov. Ak máte dobrú marketingovú stratégiu a cieľom je predovšetkým budovanie vašej značky, potom má zmysel použiť tieto moderné spôsoby propagácie v rámci vašej reklamnej kampane na internete.

Dôležité je zamerať sa na nasledovné:

 • Pre hodnotenie je kľúčová úroveň interakcie užívateľov
 • Plánovanie, meranie a optimalizácia
 • Zameranie sa na budovanie značky
 • Originalita a nápaditosť

Ak sa vaše rich media bannery dodržia tieto zásady, máte šancu na úspech.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna