Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Reklama vo vyhľadávačoch: Najefektívnejšia internetová reklama

Ako sa návštevníci dostávajú na vaše stránky? Zvyčajne cez vyhľadávače. Ak vaše stránky nie sú na dobrých pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania, prichádzate o nich. Existuje rýchle a efektívne riešenie? Určite áno. Reklama vo vyhľadávačoch je bezkonkurenčne najrýchlejší a najefektívnejší spôsob, ako získať presne cielených návštevníkov na vaše stránky.

Pri porovnaní efektivity, merateľnosti výsledkov a presnosti cielenia všetkých reklamných formátov, ktoré sa bežne používajú v prostredí internetu, je víťaz jasný. Je to bezkonkurenčne reklama vo vyhľadávačoch. Prieskumy aktivity užívateľov internetu ukazujú, že 88% ľudí denne používa vyhľadávače a až 81% z nich hľadá informácie o produktoch alebo službách, ktoré plánujú kúpiť. Z tejto štatistiky vyplýva, že ak vás vaša cieľová skupina vo vyhľadávačoch nenájde, straty potenciálnych zákazníkov sú vysoké.

Ako funguje reklama vo vyhľadávačoch?

Reklama vo vyhľadávačoch, často tiež nazývaná anglicky Search Engine Marketing (SEM), je prevádzkovaná pomocou automatického systému, ktorý zobrazuje vaše inzeráty podľa relevancie voči tomu, čo užívatelia práve hľadajú. Ak váš inzerát propaguje predaj pánskych topánok a v kampani ste si zvolili pre vaše inzeráty frázu “pánske topánky”, tak sa užívateľom hľadajúcim pánske topánky zobrazí vedľa prirodzených (alebo tiež organických – neplatených) výsledkov vyhľadávania váš inzerát.

Obchodný model pri tejto forme reklamy je známy ako PPC (z anglického Pay Per Click), teda Platba za kliknutie (čo je v princípe platba za návštevu vašich stránok). Systém funguje ako dražba o cenu za návštevníka s tým, že inzerent s najvyššou ponukou za kliknutie pri konkrétnom kľúčovom slove sa zobrazí medzi sponzorovanými výsledkami na prvom mieste. Treba však pripomenúť, že cena za kliknutie nie je jediný parameter a že vyhľadávače hodnotia aj celkovú kvalitu kampane a jej relevanciu voči vybraným kľúčovým slovám. Čím je teda vaša kampaň lepšie pripravená, tým menej vás stojí dostať sa na prvé priečky.

Pri tvorbe a prevádzke kampane je potrebné vykonať niekoľko dôležitých krokov, a to:

 1. Výber vhodných kľúčových slov je zásadný krok. Kľúčové slová musia byť relevantné voči stránke, ktorú inzerátom propagujete.
 2. Príprava alebo úprava cieľovej stránky sa nesmie podceniť. Či už bude inzerát smerovať na existujúcu stránku vášho webu, alebo vytvoríte špeciálnu stránku len pre účely inzerátu, táto časť je jednou z najpodstatnejších pre dosiahnutie stanovených cieľov kampane.
 3. Vytvorenie pútavého textu pre inzeráty je dôležité, aby vaše inzeráty zaujali užívateľov hľadajúcich to, čo ponúkate.
 4. Prepojenie so štatistickým systémom je predpoklad pre vyhodnocovanie účinnosti a efektivity kampane. Zároveň je nástrojom pre jej ďalšiu priebežnú optimalizáciu.
 5. Testovanie a optimalizácia je dôležitá pre samotné zvyšovanie efektivity kampane. Možnosť rýchlej operatívnej zmeny a úpravy textov, kľúčových slov a iných parametrov kampane môže priniesť veľmi rýchlo želané výsledky.

Výhody reklamy vo vyhľadávačoch

Je ich mnoho. Preto vyberáme tie najdôležitejšie, ktoré sú:

 • Rýchlosť vytvorenia a spustenia kampane
 • Veľmi presné cielenie pomocou kľúčových slov
 • Presné geografické, jazykové a dokonca časové cielenie
 • Vysoká efektivita v pomere cena/výkon
 • Platba za návštevu vašich stránok, nie za zobrazenie inzerátu
 • Dokonalý prehľad o nákladoch a výdavkoch na kampaň
 • Okamžité výsledky po spustení kampane
 • Presné štatistické údaje a reporty

Nevýhody reklamy vo vyhľadávačoch

I keď by mnohí mohli namietať, že reklama vo vyhľadávačoch prakticky nevýhody nemá, zopár sa ich predsa len nájde. Skutočne ich nie je mnoho a jej výhody ich určite prevyšujú. Aby sme však boli korektní, uvedieme aspoň tie najdôležitejšie:

 • Vysoké ceny za kliknutie pri vysoko konkurenčných kľúčových slovách
 • Nutnosť použiť iba obmedzený počet slov pre tvorbu inzerátov
 • Problematické používanie registrovaných značiek v texte inzerátov
 • Komplikované nastavenie a ovládanie reklamných systémov

Poslednú nevýhodu je možné pomerne ľahko odstrániť. Buď si systém naštudujete a budete sa starať o správu kampaní vo vlastnej réžii, alebo starostlivosť o kampane prenecháte profesionálom.

Prečo využiť reklamu vo vyhľadávačoch?

Ak je váš cieľ podpora predaja prostredníctvom vašich internetových stránok, potom je práve reklama vo vyhľadávačoch najlepší spôsob, ako dosiahnuť zvýšenie obratu a profitu a získať nových zákazníkov. Možnosti cielenia na konkrétnu skupinu užívateľov, ktorí hľadajú práve to, čo ponúkate, je oproti ostatným reklamným kanálom a formám neporovnateľne účinnejšia a návratnosť investície je najvyššia.

85% vašich zákazníkov používa denne vyhľadávače. Ak by nestačil tento argument, potom treba pripomenúť, že svojím riešením je inzerovanie vo vyhľadávačoch ďaleko najefektívnejšou formou reklamy na internete. Ak si znova prečítate výhody, ktoré sme spomínali, využitie tejto formy online marketingu je prakticky povinnosť pre každého, kto to myslí so svojím podnikaním vážne.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna