Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Publikovanie obsahu ako upevnenie vzťahov s online verejnosťou

Chcete si udržať vašich existujúcich zákazníkov? Chcete prilákať nových návštevníkov, ktorí majú záujem o vaše produkty alebo služby? Publikovanie obsahu je vynikajúca metóda, ako tieto ciele dosiahnuť a zároveň podporiť vaše PR aktivity na internete. Ľudia sú denne na love za aktuálnymi, zaujímavými a hodnotnými informáciami a váš cieľ je poskytnúť im presne to, čo hľadajú.

Čo publikovať

V princípe možno predmet publikovania obsahu rozdeliť na tri skupiny: text, multimédiá a fotografie. Každá z nich má svoje špecifiká a každá dokáže osloviť špecifickú cieľovú skupinu. V ideálnom prípade by ste mali pravidelne tvoriť a publikovať nový zaujímavý obsah pre každú z týchto skupín.

Publikovaný obsah môže byť teda spracovaný v nasledovných formách:

 • Články, aktuality a oznamy
 • Návody na používanie a iné praktické informácie
 • Multimediálny obsah (video a audio)
 • Fotografie

Kedy publikovať

Hlavne pravideľne. Samozrejme, aktuálne udalosti a témy, o ktorých je možné verejnosť informovať, prichádzajú nepravideľne, aj napriek tomu je potrebné publikovať nový, aktuálny obsah čo možno najčastejšie. Či už budete publikovať nový obsah každý týždeň, mesačne alebo raz za štvť roka, platí pravidlo že čím častejšie, tým lepšie.

Okrem toho, že budete svojich zákazníkov, návštevníkov a internetovú verejnosť udržiavať informovaných a poskytnete im informácie o všetkom, čo je u vás nové, výrazne podporíte vaše SEO aktivity.

Kde publikovať

Všade, kde je to možné a vhodné. Je vo vašom záujme, aby ste svoj zaujímavý obsah šírili všade tam, kde sa zdržuje vaša cieľová skupina. Okrem vašich vlastných stránok sú to samozrejme aj stránky externé, z ktorých mnohé ponúkajú možnosť publikovania vlastného obsahu. Pri tejto činnosti je ale veľmi dôležité dodržať zásadu relevancie. To znamená, že pokiaľ píšete článok o vašom novom autoservise, nebudete ho uverejňovať na stránkach, ktoré publikujú obsah o receptoch na varenie.

Ako príklad miest, kde je možné a vhodné uverejňovať váš unikátny obsah, uvedieme tieto:

 • Vlastné stránky - rozširovanie obsahu vášho webového sídla
 • Vlastný blog - veľmi dôležité miesto pre publikovanie názorov, aktualít a oznamov s priestorom pre interakciu s vašimi návštevníkmi
 • Vlastné wiki stránky - priestor pre popis a návody na používanie vašich služieb a produktov
 • Externé stránky - okrem zvýšenia kredibility môžete získať kvalitné spätné odkazy, ktoré zvýšia návštevnosť a zlepšia pozície vo vyhľadávačoch
 • Stránky na zdieľanie multimediálneho obsahu - napríklad YouTube, Facebook (kapitola sama o sebe) alebo slovenské Vii, kde môžete zdieľať svoje videá
 • Stránky na zdieľanie fotografií - Flickr, Google Picasa alebo opäť Facebook sú dobrými príkladmi, kde môžete zdieľať svoje fotogalérie

Na záver to najdôležitejšie - Prečo publikovať?

Odpoveď na túto otázku je jasná - aby ste podporili popularitu vašich stránok, zvýšili ich návštevnosť, podporili vašu kredibilitu a autoritu v oblasti, ktorej sa venujete a samozrejme podporili vaše marketingové a obchodné aktivity.

Hlavné dôvody a zároveň aj výhody publikovania obsahu je teda možné zhrnúť do nasledovných bodov:

 • Aktualizácia obsahu vašich stránok
 • Podpora PR - vašich vzťahov z verejnosťou
 • Zvyšovanie vašej kredibility a autority
 • Zlepšenie pozícií vo vyhľadávačoch
 • Podpora dosiahnutia vašich marketingových a obchodných cieľov

Cieľom je samozrejme prilákať a získať čo možno najviac nových, potenciálnych záujemcov o vaše služby rovako, ako si udržať vašich existujúcich zákazníkov. Tým, že ich budete pravideľne informovať o všetkom novom a zaujímavom, udržíte si ich lojalitu a budete aj naďalej budovať svoj odborný kredit.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna