Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Optimalizácia obsahu stránok (SEO copywriting)

Ako sme spomínali už niekoľkokrát, kvalitný a hodnotný obsah je základným predpokladom pre úspech vašich stránok nielen vo vyhľadávačoch, ale predovšetkým u vašich návštevníkov. Jedna strana mince je napísať pútavý a obsahovo hodnotný článok, druhá je napísať ho tak, aby zároveň dostal vaše stránky o niekoľko pozícií vyššie vo výsledkoch vyhľadávania.

Písanie článkov zaostrených na dobré umiestnenie vo vyhľadávačoch, tzv. SEO copywriting, je fenoménom posledného desaťročia a je veľmi dôležitou súčasťou optimalizačného procesu. Optimalizácia obsahu, ktorý je najefektívnejším nástrojom SEO, predstavuje najprácnejšiu časť celého procesu. Tvorba pútavých článkov je síce základ úspechu u čitateľov, no pre úspech a dosiahnutie marketingových cieľov vo vyhľadávačoch je potrebná ich úprava pre účely SEO.

Články nie sú iba jednoduchý písaný text, ktorý má oboznámiť čitateľa s novými informáciami. Je to dokument, ktorý obsahuje nadpisy, odrážky, text zvýraznený tučným písmom alebo kurzívou a obsahuje linky na vnútorné a/alebo externé stránky. Toto všetko slúži nielen na to, aby čitatelia (a vyhľadávače) našli obsah, o ktorý majú záujem a vyvodili z neho správne závery, ale najmä aby dospeli k žiadúcim rozhodnutiam.

Analýza je krok číslo jedna

Predtým, než sa pustíme do samotnej optimalizácie obsahu, je nevyhnutné vykonať analýzu už existujúceho obsahu s prihliadnutím na podstatné kľúčové slová a frázy, ktoré je vhodné v novom článku podporiť. Pochopením toho, pri ktorých kľúčových slovách a frázach sú vaše stránky na pozíciách, ktoré je žiadúce podporiť, získame východisko pre stanovenie témy, na ktorú sa pri tvorbe nového obsahu treba zamerať.

Čo sa v textoch optimalizuje

Okrem toho, že je potrebné dodržať zásady tvorby hodnotného článku, v rámci jeho optimalizácie pre vyhľadávače sa zameriavame najmä na tieto elementy:

  • Korektná štruktúra a formátovanie
  • Titulky a meta-značky
  • Alternatívne texty obrázkov
  • Použitie a umiestnenie kľúčových slov a fráz
  • Použitie vnútorných a externých odkazov
  • Vhodné publikovanie v rámci štruktúry webového sídla

Bez hodnotného obsahu nie je čo optimalizovať

Optimalizáciu obsahu ako takú je možné vykonať iba vtedy, ak máme k dispozícii kvalitný a hodnotný článok, ktorý bol vytvorený podľa zásad tvorby hodnotného obsahu. Existuje mnoho techník a zásad, ako písať pútavý článok, ktorý bude predstavovať pre čitateľa pridanú hodnotu, a zároveň mu poskytne informácie, ktoré hľadá alebo o ktoré má záujem.

Proces optimalizácie pre vyhľadávače však nekončí úpravou a kontrolou existujúceho obsahu. Pre celkový úspech a udržanie, alebo radšej zlepšenie pozícií vo výsledkoch vyhľadávania pri témach, ktorými sa vaše stránky zaoberajú, je potrebné pokračovať v tvorbe nových článkov a úpravách tých existujúcich.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna