Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

On-site SEO: Optimalizácia vašich stránok

Chcete byť prví vo vyhľadávačoch? Oukej, kto by nechcel. Sú ale na to vaše stránky pripravené? Základný predpoklad pre dobré umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania sú správne obsahovo a technicky spracované stránky. Ak chcete vyhrať futbalový zápas, nestačí že viete rýchlo behať. Potrebujete kopačky.

Optimalizácia vašich stránok, respektíve ich správne obsahové a technické spracovanie je nevyhnutnosť. Vaše stránky musia mať hodnotný a optimalizovaný obsah, logickú štruktúru s intuitívnou navigáciou a správne použité technológie, aby boli pripravené na dobré pozície vo výsledkoch vyhľadávania. V nasledujúcich riadkoch si prejdeme najdôležitejšie body, na ktoré sa pri optimalizácii vašich stránok treba zamerať.

Optimalizácia obsahu

Najprv to najpodstatnejšie - obsah je kráľ. Možno ste sa už s týmto tvrdením stretli, napriek tomu je potrebné si to pripomenúť. Kvalitný obsah, ktorý má vysokú informačnú hodnotu pre vašich návštevníkov, je základný predpoklad pre úspech nielen vašich stránok, ale aj vášho podnikania v prostredí internetu. Tvorba obsahu a optimalizácia obsahu sú témy, ktorým sa detailne venujeme v ďalších článkoch.

V rámci optimalizácie obsahu sú dôležité najmä tieto faktory:

 • obsah dôležitých kľúčových slov a fráz v dokumentoch a ich hustota
 • správna formulácia a dôležitých kľúčových slov a fráz v názvoch dokumentov
 • obsah dôležitých kľúčových slov a fráz v meta-značkách dokumentov
 • správne formátovanie a sémantická štruktúra dokumentov

Logická štruktúra a správne použité technológie

Jednoduchá navigácia a štruktúra stránok je dôležitá nielen pre vyhľadávače a ich robotov, ale v prvom rade pre návštevníkov vašich stránok. Je tiež jedným z bodov, ktoré sa hodnotia v súvislosti s ich prístupnosťou a použiteľnosťou. Vaše stránky by mali byť vytvorené tak, aby ponúkali čo najjednoduchšiu možnosť nájsť informácie, o ktoré majú návštevníci záujem.

Technológie použité pre fungovanie stránok majú rovnako vplyv na vaše pozície vo vyhľadávačoch. V prípade, ak nie sú technológie (rovnako ako štruktúra) použité správne, môžu brániť vyhľadávačom v nájdení a indexovaní vašich stránok, alebo môžu zlým nastavením produkovať duplicitný obsah (rovnaký obsah prístupný na rôznych URL).

Optimalizácia štruktúry stránok a technológií sa zameriava najmä na:

 • dodržiavanie HTML a CSS štandardov
 • použitie tvaru liniek vhodných pre vyhľadávače
 • vytvorenie logickej navigácie a mapy stránok
 • zamedzenie tvorby duplicitného obsahu
 • optimalizácia použitia Javascriptu
 • optimalizácia systémov na správu obsahu
 • optimalizácia nastavenia servera a domény

Efektívne prepojenie stránok - interné linky

Logická navigácia je dôležitá. Rovnako dôležité je však aj logické a efektívne prepojenie vašich interných stránok v rámci ich obsahu. Keďže každá stránka vášho sídla sa môže v rámci výsledkov vyhľadávania stať vstupnou bránou, je potrebné vhodne previazať interné dokumenty vášho sídla medzi sebou. Okrem toho, že tým v prvom rade výjdete v ústrety svojim návštevníkom, ponúknete vyhľadávačom možnosť nájsť váš obsah a zaradiť ho do svojho indexu. Pri správnom použití kľúčových slov a fráz v texte takýchto liniek zároveň dáte "interný hlas" vlastným stránkam, ktorý sa pri výpočte ich hodnoty taktiež započítava.

Ďalší postup

Ak majú vaše stránky hodnotný a optimalizovaný obsah, logickú štruktúru, správne použité technológie a sú logicky a efektívne medzi sebou prelinkované, máte prvý krok k úspechu vo výsledkoch vyhľadávania úspešne za sebou. Po komplexnej on-site optimalizácii vašich stránok je potrebné pristúpiť k druhému SEO pilieru, a tým je Off-site SEO alebo budovanie externých odkazov.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna