Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Off-site SEO: Budovanie spätných odkazov

Optimalizácia stránok z hľadiska obsahu, technológií, ich prístupnosti a použiteľnosti predstavuje iba základnú časť optimalizácie pre vyhľadávače. Po tejto fáze nastáva čas pustiť sa do druhej časti optimalizačných aktivít – do budovania kvalitných, hodnotných a relevantných spätných odkazov alebo takzvaných externých liniek.

Link building

Budovanie spätných odkazov, po anglicky link building je jednou z najpodstatnejších častí optimalizácie stránok s cieľom získať popredné priečky vo výsledkoch vyhľadávania. Okrem toho, že spätné odkazy dokážu priviesť nových návštevníkov z iných stránok na vaše stránky, zvyšujú ich "kredit" v očiach vyhľadávačov. Zároveň tak prispievajú k zlepšeniu obchodnej účinnosti vašich aktivít na internete.

Prečo sú externé odkazy dôležité?

Linky z iných stránok predstavujú svojim spôsobom hlas. Čím väčší počet takýchto "hlasov" na externých stránkach existuje, tým viac je vaša stránka považovaná za relevantnú v súvislosti s kľúčovými slovami, ktoré externé odkazy obsahujú.

Príklad: Ak sa vaša stránka zaoberá predajom tekvicových semiačok a zo sto externých stránok smerujú na vašu stránku textové odkazy so slovami "tekvicové semiačka", tak prakticky týchto sto stránok dalo hlas vašej stránke pre túto tému. To znamená, že ak niekto hľadá tekvicové semiačka, je pre vyhľadávače logické odporučiť práve vašu stránku ako tú najrelevantnejšiu, pretože v súvislosti s touto témou na vás odkazujú mnohé iné stránky.

Takže, stačí získať kvantum externých odkazov so správnymi kľúčovými slovami a máte to vyhraté, že? Bohužiaľ (alebo skôr našťastie) to nie je až také jednoduché.

Hodnota a relevancia odkazov

Na to, ako vyhľadávače vnímajú externé odkazy a následne aj vaše stránky vplýva niekoľko veľmi dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotenie vašich stránok pri konkrétnych kľúčových slovách a frázach. Na rozdiel od vášho hlasu vo voľbách, nie všetky "hlasy" (rozumej externé odkazy) majú rovnakú hodnotu. Niektoré ju majú malú, iné extrémne veľkú. Od čoho to závisí?

 1. Hodnota externej stránky - čím väčšia je hodnota externej stránky v očiach vyhľadávačov, tým väčšiu váhu má odkaz prichádzajúci z takejto stránky
 2. Relevancia obsahu externej stránky voči vašej - čím bližšia je téma, ktorej sa venujú externé stránky odkazujúce na vašu stránku, tým väčšia je hodnota takéhoto odkazu
 3. Text použitý v odkaze - je veľmi dôležité, aby text odkazu obsahoval kľúčové slová a frázy, ktoré presne vystihujú tému vašich stránok, pri ktorej sa chcete dobre umiestniť vo výsledkoch vyhľadávania
 4. Pozícia (umiestnenie) odkazu na externej stránke - odkaz zahrabaný kdesi na spodku externej stránky nemá takú hodnotu, ako odkaz v rámci plynulého textu umiestnený na začiatku externej stránky
 5. Počet odkazov na externej stránke - čím viac odkazov je na externej stránke spolu s odkazom na vaše stránky, tým je hodnota odkazu na vás menšia

Okrem týchto základných faktorov ovplyvňujúcich hodnotu externých odkazov existujú aj iné, tie vyššie spomenuté sú však najpodstatnejšie.

Ako budovať spätné odkazy

Budovať externé odkazy sa dá mnohými spôsobmi. Tie, ktoré tu uvedieme, predstavujú tie najbežnejšie, ktoré sa na túto činnosť používajú. Sú to (v poradí podľa dôležitosti):

 • Tvorba hodnotného a zaujímavého obsahu
 • Publikovanie článkov na externých stránkach
 • Publikovanie RSS kanálov
 • Účasť v odborných fórach
 • Registrácia do katalógov
 • Vzájomná výmena odkazov
 • Tvorba microsites/minisites

Obsah je kráľ

Predstavte si najpodstatnejší dôvod, prečo by ste chceli vy na vašich stránkach zverejniť odkaz na cudzie externé stránky? Odpoveď je jednoduchá - pretože vhodne dopĺňajú obsah tých vašich a poskytujú možnosť vašim návštevníkom získať ďalšie, podrobnejšie informácie na danú tému. Ďalšia otázka: Na ktoré stránky by ste v takomto prípade smerovali takýto odkaz? Odpoveď je opäť jednoduchá - na také, ktoré majú zaujímavý a najmä relevantný obsah voči slovám obsiahnutým vo vašom odkaze! Ak teda chcete, aby ostatní vkladali odkazy smerujúce z ich stránok na tie vaše, musíte im ponúknuť hodnotný a relevantný obsah.

Ľudia majú prirodzenú tendenciu odkazovať v súvislosti s rôznymi témami, ktorým sa nechcú venovať do detailu na iné stránky, na ktorých sú tieto informácie k dispozícii. Publikovaním kvalitného a informačne hodnotného obsahu vábite iných, aby tvorili na vás odkazy z vlastných stránok. A čo je na tom skvelé? Okrem času na napísanie kvalitného článku a jeho publikáciu si to nevyžaduje žiadne ďalšie úsilie z vašej strany! Okrem toho sa z vás takýmto spôsobom stáva odborná autorita v oblasti, ktorej sa venujete.

Zhrnutie

Dobre zrealizovaná kampaň na získanie kvalitných externých odkazov vám prinesie:

 • Zvýšenie priamej návštevnosti vašich stránok
 • Zlepšenie pozícií vo výsledkoch vyhľadávania
 • Zvýšenie vašej kredibility a odbornej autority

Okrem toho podporí to najpodstatnejšie - dosiahnutie vašich cieľov.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna