Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Microsite alebo minisite: Podporné stránky pre váš biznis

Nový produkt, špecifická reklamná kampaň, podpora predaja produktov a služieb prostredníctvom špeciálneho kanála, prezentácia dôležitej akcie alebo udalosti, prezentácia a podpora spotrebiteľskej súťaže, podpora optimalizačnej kampane hlavnej stránky. Toto všetko môžu byť dôvody pre vybudovanie špeciálnej podpornej stránky – microsite alebo tiež nazývanej minisite.

Pre koho sú vhodné podporné stránky

Nie pre každého, nie za každých okolností a nie za každú cenu. I keď je pravda, že microsites/minisites môžu pri efektívnom spracovaní ich konceptu a stratégie významným spôsobom prispieť k naplneniu viacerých obchodných a marketingových cieľov, je dôležité poznať odpovede na niekoľko podstatných otázok než investujete čas a peniaze do ich tvorby.

Pokiaľ je vaša odpoveď na nasledujúce kontrolné body "Áno", potom sú microsites pre vás:

 • Produkt, udalosť či kampaň nie je možné komunikovať na vašom hlavnom firemnom sídle (výrazne odlišná služba, záujem o odlišný dizajn od hlavných stránok, oslovenie špecifickej cieľovej skupiny a podobne)
 • Microsite bude propagovať produkt, udalosť či kampaň na dobu viac ako jeden rok
 • Na podpornú stránku budete pravidelne pridávať nový, aktuálny obsah, či už vo forme príspevkov do blogu, aktualít alebo fotografií či videa
 • Microsite či viaceré microsites nemajú slúžiť ako jediný zdroj spätných odkazov pre váš hlavný firemný web

V prípade, že odpoveď na tieto body znie "Nie", odporúčame vám propagovať vaše nové produkty alebo čokoľvek iné priamo na vašom hlavnom firemnom sídle. Pokiaľ vám agentúra alebo interné oddelenie, ktoré je zodpovedné za tvorbu vášho hlavného sídla tvrdí, že to nie je možné, obráťte sa na nás a my vás presvedčíme o opaku.

Výhody podporných stránok

Ako bolo spomenuté, za určitých špecifických okolností majú microsites svoje miesto v marketingových aktivitách na internete. Medzi hlavné výhody patrí:

 • Krátky čas potrebný na realizáciu a nízke náklady. Samozrejme, pokiaľ má byť celá microsite vytvorená s použitím technológie Flash, alebo má obsahovať hru, video či iné multimediálne prvky, náklady a čas potrebný na jej výrobu sa úmerne zvyšujú
 • Možnosť efektívne osloviť cieľovú skupinu a spropagovať veľmi špecifický produkt, službu, akciu, kampaň alebo udalosť
 • Možnosť spracovať kreatívny dizajn bez potreby dodržiavania dizajn-manuálu firmy
 • Možnosť použitia odlišných komunikačných a propagačných nástrojov a kanálov, než hlavné sídlo firmy
 • Marketingová podpora hlavného sídla firmy
 • Podpora budovania relevantných odkazov pre hlavné sídlo firmy

Nevýhody podporných stránok

V prípade, ak nebude kladený dôraz na zmysel a efektivitu využitia microsite, jej hlavné nevýhody sú nasledovné:

 • Potreba udržovať "živú" doménu a web hosting i keď návštevnosť microsite klesá
 • Pokiaľ sa propaguje akcia alebo udalosť, nový produkt so životnosťou kratšou ako jeden rok alebo špecifická reklamná kampaň, stránky rýchlo strácajú svoj význam a rovnako i návštevnosť

Napriek tomu treba povedať, že pri efektívne vynaložených nákladoch a dobre premyslenej marketingovej stratégii môže microsite znamenať získanie nových obchodných príležitostí a zákazníkov, čím sa jej nevýhody môžu výrazne zotrieť.

Microsite je to čo potrebujete. Ako ďalej?

Ak ste zvážili všetky pre a proti a rozhodli ste sa, že microsite je to pravé pre váš biznis a vaše marketingové aktivity, stačí sa obrátiť na našu agentúru a my ju pre vás radi vytvoríme a privedieme na ňu vašu cieľovú skupinu. V prípade, ak si nie ste istí, obráťte sa na nás a po predstavení vášho zámeru vám radi poradíme, či je microsite práve to, čo váš biznis potrebuje.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna