Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Kontextová reklama: V správny čas na správnom mieste

Každý, kto propaguje svoje produkty, služby či webové stránky má záujem, aby sa jeho reklamné kampane cielene zobrazovali publiku, ktoré má o propagovaný predmet záujem. Kontextová reklama je práve ten typ propagácie, ktorý zabezpečuje aby sa kampane zobrazovali cieľovej skupine a práve tam, kde je obsah kampane relevantný s obsahom stránky, na ktorej sa zobrazuje.

Čo je to kontextová reklama a ako funguje?

Kontextová reklama nie je v princípe nič nové. Je to forma cielenej propagácie, pri ktorej sa inzeráty zobrazujú v súlade s obsahom stránok, na ktorých sú publikované. Prvé pokusy zaviesť kontextovú reklamu, ako ju poznáme dnes, sa datujú okolo roku 1998, kedy Bill Gross ponúkol na svojich stránkach Goto.com možnosť pre inzerentov nakúpiť platené miesta vo výsledkoch vyhľadávania.

Ako to teda funguje? Princíp je jednoduchý. Systém zabezpečujúci umiestňovanie kontextových inzerátov najprv podrobne preskúma obsah stránky (kľúčové slová a tému) na ktorej sa uverejňujú inzeráty. Následne na nej uverejňuje inzeráty, ktoré sú voči jej obsahu relevantné. Ak teda stránka, ktorá sa venuje športu publikuje kontextovú reklamu, môžu sa pri článku zobraziť inzeráty propagujúce predaj športovej obuvi a podobne.

Aj keď sa kontextová reklama vo väčšine prípadov spája s inzerátmi vloženými vedľa článkov s relevantným obsahom, do kontextovej reklamy patrí i reklama vo vyhľadávačoch, pretože sa zobrazuje tiež v kontexte s vyhľadávaným slovom či frázou.

Systémy pre kontextovú reklamu

V obchodnom modeli kontextovej reklamy môžeme identifikovať tri strany, ktoré umožňujú jej prevádzku:

 1. Prevádzkovateľ systému - zabezpečuje technickú realizáciu a plní funkciu sprostredkovateľa
 2. Vydavateľ - poskytuje priestor pre publikovanie inzerátov
 3. Inzerent - platí za prenájom priestoru pre svoje inzeráty

Okrem toho môžeme rozdeliť systémy pre kontextovú reklamu podľa miesta, na ktorom sa inzeráty zobrazujú, na tri hlavné typy:

 1. Výsledky vyhľadávania - inzeráty sa zobrazujú vedľa relevantných výsledkov vyhľadávania
 2. Články - inzeráty sa zobrazujú pri obsahovo relevantných článkoch
 3. Intext - inzeráty sa zobrazujú ako linky v textoch s relevantnými kľúčovými slovami

Relevancia zobrazenia inzerátov zodpovedá zoradeniu týchto typov. To znamená, že najrelevantnejšie inzeráty sa zobrazujú pri výsledkoch vyhľadávania vo vyhľadávačoch a najmenšiu mieru relevancie má z týchto troch typov intextová reklama.

Medzi najznámejšie systémy poskytujúce kontextovú reklamu na slovenskom trhu patria Google AdWords, ETARGET a Billboard, pričom Google a ETARGET poskytujú možnosť pre zobrazenie inzerátov vo výsledkoch vyhľadávania aj v článkoch na stránkach, Billboard naopak iba intextovú reklamu.

Výhody kontextovej reklamy

Hlavné prednosti kontextovej reklamy môžeme zhrnúť na tieto:

 • Cielenie podľa kontextu voči obsahu
 • Cielenie podľa umiestnenia na konkrétnych stránkach
 • Geografické a jazykové cielenie
 • Rýchle spustenie a zobrazenie kampane
 • Kontrola nad rozpočtom
 • Detailná štatistika

Z pohľadu možnosti platby za tento typ reklamy je možné považovať za výhodu, že je v závislosti od typu kampane možné rozhodnúť sa medzi niekoľkými spôsobmi, a to najmä:

 • Aukcia - platba za klik (PPC)
 • Platba za 1000 zobrazení (CPM)

Výnimočne je možné sa stretnúť i s inými možnosťami platby, avšak pri už spomenutých systémoch používaných na Slovensku platia predovšetkým tieto dva.

Nevýhody kontextovej reklamy

I keď je potrebné uznať, že systémy pre kontextovú reklamu pravideľne vylepšujú svoje algoritmy, najväčší problém kontextovej reklamy (s výnimkou kontextovej reklamy vo výsledkoch vyhľadávania) je práve presnosť pri zhodnotení relevancie obsahu voči publikovaným inzerátom. V čom je problém?

Problémom sú homonymá a presnosť určenia hlavnej témy článku, pri ktorom sa majú zobraziť relevantné inzeráty. Existuje mnoho príkladov, kedy sa práve kvôli nepresnému určeniu témy zobrazili pri článku inzeráty, ktoré nielen že neboli relevantné voči jeho obsahu, ale niekedy boli dokonca urážajúce, trápne alebo zosmiešňovali inzerát kvôli jeho komickej súvislosti s obsahom článku. Tak sa stáva, že pri správe o smrti detí v Indii sa zobrazí inzerát, ktorý propaguje zdravú detskú výživu.

Zároveň treba uznať, že týmto problémom možno predísť správnym nastavením kampaní, ktoré sa majú zobrazovať pri alebo v rámci článkov na cudzích stránkach. Ak sami nemáte s kontextovými kampaňami skúsenosť, je vhodné obrátiť sa na agentúru alebo jednotlivca so skúsenosťami z oblasti kontextovej reklamy.

Prečo využiť kontextovú reklamu?

Odpoveď je v nadpise tohto článku - pretože umožňuje zobrazovať vašu reklamu v správnom čase na správnom mieste. V prvom rade však pre správne publikum - vašu cieľovú skupinu. Ak sa použije správne, dokáže splniť svoje ciele. Či už je to upútanie pozornosti širokej verejnosti alebo priame zvýšenie obratu. Ak chcete, aby váš online marketing prinášal ovocie vo všetkých svojich formách, kontextová reklama je povinná jazda.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna