Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Intextová reklama: Návštevnosť a branding

V našich končinách pomerne nový reklamný formát – intextová reklama – si medzičasom zabezpečil solídne postavenie medzi svojimi konkurentami ako sú bannery, PPC reklama a podobne. Princíp fungovania intextu patrí síce medzi menej agresívne, aj napriek tomu však môže efektívne poslúžiť pre zvýšenie návštevnosti stránok a podpore brandingovej reklamnej kampane.

Intextová reklama je vo svojej podstate kontextovou reklamou, ktorá sa zobrazuje v textoch na stránkach zobrazujúcich túto reklamu vo forme dvojito podčiarknutej linky (aby bola odlíšená od bežných liniek) bez zásahu do významu textu. Po jej prejdení kurzorom myši sa zobrazí "bublina" s reklamným textom a odkazom.

Zaujímavosťou je, že bublina môže obsahovať nielen krátky text a linku na promovaný web, ale aj obrázok, banner, či dokonca flashovú animáciu alebo video. Možno teda skonštatovať, že intext predstavuje zaujímavý spôsob podpory brandingových kampaní. Vďaka možnosti definovať kľúčové slová, ktoré majú byť použité pre konkrétnu kampaň, je možné zaručiť pomerne presné cielenie.

Výhody intextovej reklamy

Hlavné prednosti intextovej reklamy je možné rozdeliť do dvoch oblastí - z hľadiska obchodného modelu a pre marketingové účely. Z hľadiska obchodného modelu je výhodou najmä to, že je možné rozhodnúť sa pre rôzne spôsoby platby za kampaň:

  • Platba za kliknutie (CPC)
  • Platba za zobrazenie (CPM)
  • Aukcia za kliknutie (PPC)

Pre marketingové účely môžeme zdôrazniť najmä tieto výhody:

  • Výber z viacerých formátov bublín
  • Pomerne vysoká priemerná miera účinnosti (CTR) okolo 20 %
  • Možnosť cieliť reklamu na konkrétne stránky
  • Možnosť exkluzívneho nákupu kľúčových slov na určité obdobie
  • Presné štatistické údaje pre vyhodnotenie efektivity kampane

Pri vhodnej stratégii a správnom nastavení kampane je intextová reklama vhodným doplnkom k ostatným formám reklamy na internete a má potenciál podporiť splnenie stanovených marketingových a obchodných cieľov inzerenta.

Nevýhody intextovej reklamy

Jedinou skutočnou nevýhodou tejto formy online reklamy je, že existujú homonymá, ak preto robíte kampaň na počítačové myšky a ako kľúčové slovo si zvolíte myš, vaša intextová reklama sa môže zobraziť aj v článku, ktorý píše o myšiach ako o zvieratách. Tým sa čiastočne znižuje presnosť cielenia a relevancia odkazu.

Ďalší potenciálny problém je forma implementácie reklamného systému na stránkach, ktoré odkazy zobrazujú a výberom kľúčových slov klientov, ktorí systém využívajú. V niektorých prípadoch si totiž klienti volia ako kľúčové slová i spojky, predložky a podobne, čo má za následok zvýraznenie nezmyselných slov. Pre užívateľov potom stránky s množstvom podčiarknutých nezmyselných odkazov môžu pôsobiť nedôveryhodne a zavádzajúco. Okrem toho sa odkaz, respektíve kľúčové slovo s vašou kampaňou môže ľahko stratiť v mori ďalších odkazov. Preto je pri nastavení kampane vhodné presne zvoliť stránky, na ktorých chcete mať vašu intextovú kampaň zobrazovanú.

Kedy a ako použiť intextovú reklamu

Intextová reklama je pre marketing vhodná najmä pri brandingu a podpore nových produktov a služieb. Z časti je možné ju použiť aj ako prostriedok na zvýšenie návštevnosti webu a podporu zvýšenia predaja alebo služieb. Pri stanovení takýchto cieľov ale treba rátať s nízkou účinnosťou, pretože i keď je pomocou vybraných kľúčových slov zabezpečené pomerne presné cielenie a relevancia, užívatelia stránok, na ktorých sa vaše intextové bubliny nachádzajú, nie sú v stave, kedy hľadajú to čo ponúkate.

Ak ste sa rozhodli, že intextovú reklamu chcete zaradiť do vášho marketingového mixu, je potrebné zvoliť správnu stratégiu pre jej využitie v spolupráci s inými formátmi a kanálmi. Dôležitý je hlavne cieľ, ktorý má tento formát v rámci vašej kampane splniť. Ak potrebujete rýchlo oboznámiť verejnosť o vašom novom produkte, službe, udalosti, akcii alebo súťaži, je intextová reklama, podobne ako bannerová reklama, skvelým prostriedkom na podporu takejto kampane. V prípade, že cieľ kampane sú konverzie, teda zvýšenie predaja, reklama vo vyhľadávačoch je tým správnym kanálom pre vašu kampaň.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna