Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

E-mail marketing: Nástroj pre udržiavanie komunikácie s klientom a podporu predaja

Mnohí obchodníci a majitelia stránok podceňujú rolu udržiavania stálej komunikácie so svojimi bývalými, aktuálnymi a potenciálnymi zákazníkmi. Práve e-mail marketing je jeden z najlepších nástrojov, ktorý umožňuje jednoducho udržiavať kontakt s ľuďmi, ktorí prejavili záujem o to, čo ponúkate.

Písanie e-mailov je najčastejšia činnosť, ktorú každý z nás vykonáva každý deň pri práci s počítačom. Denne prečítame a odošleme kvantum správ a bez toho, aby sme si ako prvú vec skontrolovali schránku s došlými správami nezačína deň snáď nikto z nás. E-maily sú teda niečo, s čím máme dočinenia deň čo deň. 

E-mail ako komunikačný a obchodný nástroj

Ako ukazujú aktuálne výsledky prieskumov, e-mail patrí medzi najefektívnejšie marketingové a komunikačné kanály. Medzi jeho hlavné výhody patrí:

 • Jeho príjem je vyžiadaný samotným prijímateľom
 • Rýchla realizovateľnosť kampane
 • Možnosť personalizácie kampane
 • Vysoká návratnosť investície
 • Nízke náklady na prípravu a odoslanie kampane
 • Aktívna komunikácia s prijímateľmi
 • Ďalšia šíriteľnosť samotnými prijímateľmi
 • Interaktivita použitím automatických odpovedí a ich spúšťacích mechanizmov
 • Merateľnosť a štatistické vyhodnotenie efektivity kampane

Výhod je samozrejme viac, ale toto je výber z tých najpodstatnejších. V rámci komerčného využitia treba vyzdvihnúť najmä to, že e-mail marketing je na rozdiel od stránok a iných typov internetovej reklamy proaktívny. To znamená, že nečaká pasívne na aktivitu používateľa, ale je šírený aktívne zo strany jeho šíriteľa. Veľmi dôležitá je tiež možnosť personalizácie, ktorá významne zvyšuje efektivitu kampane. Odberatelia vašich správ reagujú úplne inak, keď ich oslovíte "Važený odberateľ nášho newslettera", ako keď ich oslovíte "Vážený pán Mrkvička" alebo "Milá pani Ema".

Opakované návštevy a aktivita

Komunikácia so svojimi sympatizantmi, či už návštevníkmi stránok alebo zákazníkmi, napomáha udržovať návštevnosť stránok a podnecuje k opakovanej aktivite. Okrem toho pomáha budovať meno značky a jej dôveryhodnosť. Zo svojej podstaty nie je e-mail ako marketingový nástroj vhodný pre získavanie nových návštevníkov či zákazníkov. Prostredníctvom možnosti prijímateľa preposlať e-mail ďalej svojim kontaktom je síce možné získať nových návštevníkov stránok, no podiel takto získaných nových návštevníkov nie je veľký.

Na základe výsledkov štatistiky odoslaných kampaní je možné ďalšie kampane optimalizovať tak, aby efektívne podporili opakované návštevy internetových stránok a hlavne podnietili opakovanú aktivitu. Pri komerčných stránkach je to najmä opakovaný nákup či objednávka produktov alebo služieb. Súkromné stránky, ako napríklad blogy, môžu podporiť aktivitu návštevníkov prostredníctvom opakovaného komentovania svojich článkov. Žiadaná aktivita je pre každý typ stránok iná, ale vždy je možné podporiť jej existenciu prostredníctvom vhodne formulovaných e-mailových správ.

Informujte tých, ktorí majú záujem

Nie je nič lepšie, priehľadnejšie a efektívnejšie, ako mať bázu svojich sympatizantov, ktorí majú dobrovoľne záujem o to, aby ste ich pravideľne informovali o svojej aktivite. Všetci, ktorým ide o propagáciu a zvýšenie návštevnosti, hľadajú svoju cieľovú skupinu väčšinou len prostredníctvom "pasívnych" kanálov, ktoré vyžadujú aktivitu surfera (napríklad kliknutie na linku alebo banner umiestený na externej stránke, ktorý smeruje na vaše stránky).

V tejto súvislosti je vhodné dodržať niekoľko dôležitých zásad:

 • Pravideľnosť - Či už raz mesačne alebo štvrťročne. Okrem nepravideľných správ je vhodné dodržať v zasielaní newslettera pravideľnosť. Určite to však netreba ani preháňať. Častejšie ako raz týždenne čitateľov neoslovujte. Jednak pravdepodobne nebudete mať takto často kvalitný unikátny obsah a zároveň by ste mohli čitateľov znechutiť.
 • Aktuálnosť a hodnotnosť - Informácie sú fajn,  musia byť však aktuálne a s pridanou hodnotou. Vyhnite sa teda snahe za každú cenu ponúknuť kvantum informácií. V tomto, ako aj v mnohých iných prípadoch platí, že kvalita stojí pred kvantitou.
 • Viac informácií, menej obchodu - Napriek tomu, že e-mail marketing má skvelú návratnosť vložených investícií, predstavte si ho ako váš vlastný magazín. Áno, aj v tlačených magazínoch je reklama, ale úprimne - kupujete si ho kvôli reklame alebo kvôli informáciám, ktoré vám poskytne? Rovnako treba pristupovať aj k obsahu, ktorý vkladáte do vášho "e-mailového magazínu".

Sprevádzkovanie systému na odosielanie e-mailových noviniek (newsletter-u) je veľmi jednoduché. Okrem toho, že viacero systémov pre admistráciu obsahu (CMS) ponúka takúto funkcionalitu, môžete použiť e-mail marketingové služby s komplexným systémom, ktorý stačí prepojiť s vašimi stránkami a po získaní alebo importovaní odberateľov môžete odoslať svoj prvý newsletter.

Zodpovedný a legálny e-mail marketing

Každý z náš denne dostáva množstvo nevyžiadanej pošty. Aj s použitím sofistikovaných filtrov sa ich zopár do schránky vždy dostane. Spam je veľký problém dnešnej doby a veľmi sťažuje výkon e-mail marketingových aktivít. I keď urobíte všetko podľa litery zákonov (Zákon o reklame (z. č. 147/2001 Z.z.), Zákon o elektronickom obchode (z. č. 22/2004 Z.z.) a Zákon o elektronickej komunikácii (z. č. 610/2003 Z. z.)), ktorý upravuje zasielanie reklamných materiálov, veľa ľudí má podvedomú averziu voči tejto forme marketingu.

Preto je nevyhnutné dodržať nasledovné podmienky:

 • Dobrovoľnosť prihlásenia sa k odoberaniu e-mailových správ - Odberateľ sa sám prihlási a dobrovoľne súhlasí so zasielaním vašich e-mailov na jeho adresu. Optimálne je potrebné súhlas potvrdiť dvakrát - raz vyplnením formulára pre odoberanie správ a po druhýkrát navštívením odkazu zaslaného na registrovanú adresu.
 • Možnosť sa z prijímania kedykoľvek odhlásiť - Na vašich stránkach a v každej odoslanej správe by mala byť k dispozícii možnosť sa z odoberania správ odhlásiť. Bez problémov a definitívne. Samozrejme, možnosť prihlásiť sa k odoberaniu neskôr v budúcnosti zostáva.
 • Nepoužívať nakúpené databázy e-mailových adries - Už z princípu, že odberateľ musí podľa zákona súhlasiť s prijímaním reklamnej pošty od vás je jasné, že ak nakúpite databázu e-mailov od tretej strany, takýto súhlas mať jednoducho nemôžete. Použitím takýchto adries takmer určite porušíte zákon.

Vážte si lojalitu svojich odberateľov, dodržujte zákon a e-mail marketing sa stane marketingovým nástrojom, ktorý sa bude výraznou mierou podieľať na úspechu vašich aktivít, a to nielen na internete.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna