Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Bannerová reklama: Je vhodná pre vašu kampaň?

Poznáte ekvivalent televíznej reklamy na internete? Áno, je to bannerová reklama. Minie sa na ňu najviac peňazí, je najdrahšia, jej účinnosť je diskutabilná, len ťažko sa vyhodnocuje jej skutočná úspešnosť a návštevníci stránok sa naučili ju ignorovať. Má zmysel sa ňou zaoberať? Za určitých okolností určite áno.

Po prieskume názorov odborníkov z marketingu a vyjadrení niektorých firiem sa zdá, že pre mnohých sú bannery ako reklamné médium mŕtve. Prečo? Možno ste sa už stretli s pojmom bannerová slepota, ktorý vystihuje postoj a vnímanie bannerov návštevníkmi stránok. Prehnaným a nekorektným používaním bannerov v minulosti si ich verejnosť prestala všímať. Lepšie povedané, ignoruje ich. Napriek tomu sa do bannerovej reklamy investujú každoročne veľké peniaze.

Podľa výsledkov prieskumu Asociácie internetových médií investujú zadávatelia reklamy do bannerov stabilne okolo 50% z prostriedkov vyčlenených na online marketing. Ak sa pýtate prečo, treba sa zároveň spýtať aj kto. Ide o veľké spoločnosti s veľkými rozpočtami na marketing. Väčšinou sa totiž o realizáciu ich reklamných kampaní stará agentúra, ktorá väčšinu rozpočtu prerozdelí do reklamy v klasických médiách, teda v televízii, tlači a outdoore. Zvyšok, väčšinou o mnoho menšiu čiastku, investuje do reklamy na internete, prípadne do iných podlinkových aktivít. Nakoľko sa na internete dajú peniaze minúť prostredníctvom bannerov, nakúpi agentúra pre klienta priestor v online médiách, pošle klientovi ich zoznam, vytvorí štatistiku zobrazení a tým to hasne.

Má teda zmysel investovať do drahého a málo účinného formátu ako sú bannery? Ak áno, pre koho a za akým účelom? Pozrime sa na to bližšie.

Výhody bannerovej reklamy

Bannery majú nepochybne svoje miesto medzi reklamnými formátmi používanými na internete. Sú to akési online billboardy, prostredníctvom ktorých je možné pomerne efektne propagovať tovar alebo službu. Možnosť grafického spracovania a dokonca animácie má schopnosť zaujať pozornosť návštevníka stránok, na ktorých je banner umiestnený.

Bannery sa používajú v mnohých formátoch, z ktorých niektoré sú štandardné a iné neštandardné - prispôsobené podmienkam stránok, na ktorých je možné ich umiestniť. Variabilita formátov poskytuje širšie pole pôsobnosti pre grafikov a kreatívcov, aby mohli vytvoriť banner, ktorý bude najefektívnejšie komunikovať propagovaný tovar či službu.

V rámci niektorých systémov, napríklad Google AdWords, je možné pomerne presne (podľa obsahového kontextu) cieliť ich umiestnenie na stránkach, ktoré s ponukou na banneri súvisia. Výberom vhodných médií - stránok a konkrétnych sekcií pre ich umiestnenie je možné podporiť cielenie na žiadanú skupinu potenciálnych záujemcov.

Nevýhody bannerovej reklamy

O nevýhodách bannerovej reklamy nie je potrebné sa príliš rozpisovať. Môžeme ich zhrnúť na nasledovné:

 • Vysoká cena kampane
 • Nízka účinnosť (veľmi málo preklikov na cieľové stránky)
 • Platba za počet zobrazení alebo za celkový čas zobrazenia
 • Nemožnosť presne merať výsledky kampane
 • Ignorancia zo strany návštevníkov stránok

Samozrejme, pri správnej stratégii, vhodnom kreatívnom a grafickom spracovaní, správnom umiestnení a cielení môže aj bannerová reklama dosiahnuť úspech. V prvom rade musí po kliknutí na banner viesť na stránku, ktorá priamo súvisí a bližšie vysvetľuje posolstvo na banneri. Ak totiž nebudeme užívateľov internetu zavádzať klamlivými bannermi, možno im znovu časom začnú dôverovať podobne, ako dôverujú textovej reklame vo vyhľadávačoch.

Kedy a ako použiť bannery

Ako bolo povedané, bannery môžu byť v určitých prípadoch vhodné médium pre vašu reklamnú kampaň. Ak sa rozhodnete ich vo svojej kampani skutočne použiť, odporúčame vám dodržať niekoľko zásad pre ich použitie a tvorbu.

Dôležité zásady pre použitie bannerov:

 • Cieľ reklamy je branding, rebranding a/alebo podpora značky
 • Bannery sú umiestnené tam, kde je vaša cieľová skupina
 • Bannery sú umiestnené na vrchu stránok, ktoré ich zobrazujú
 • Máte k dispozícii viacero variánt pre potreby testovania účinnosti
 • Kampaň netrvá dlhšie ako tri mesiace
 • Váš marketingový rozpočet je dostatočne veľký

Dôležité zásady pri tvorbe bannerov:

 • Banner zaujme behom prvých dvoch sekúnd
 • Hlavné posolstvo je na prvom snímku animácie
 • Animácia optimálne netrvá viac ako 5 sekúnd
 • Uprednostnite jednoduchosť pred prehnanou kreativitou
 • Radšej GIF ako Flash

Zopár slov na záver

Zásadné veci boli povedané a je len na vás, aby ste zvážili, či sú bannery vhodným prostriedkom pre vašu aktuálnu či pripravovanú kampaň. Ak sa použijú vhodným spôsobom, môžu výrazne pomôcť pri vstupe nového výrobku či služby na trh a podporiť povedomie medzi spotrebiteľmi. Treba však rátať s vysokými nákladmi a nemožnosťou celkom presne zmerať ich účinnosť.

Ak hľadáte účinnejšiu a najmä lacnejšiu formu reklamy na internete, vhodnejšia je reklama vo vyhľadávačoch, kontextová reklama alebo intextová reklama. Pri týchto formátoch máte možnosť platiť za klik a teda iba za užívateľa, ktorý reálne klikne na vašu reklamu a uvidí vaše stránky. Okrem toho sa dá kampaň úplne presne a detailne vyhodnotiť a pomerne presne aj cieliť na skupinu vášho záujmu. Táto forma reklamy sa používa najmä vo vyhľadávačoch, ale i na stránkach a serveroch formou textových liniek zobrazovaných pri článkoch s rovnakým kontextom ako váš inzerát.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna