Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Tvorba aplikácií (nielen na Facebook-u)

Aplikácie, teda programy alebo softvér sú všade okolo nás. Používame ich denne a pritom si vôbec neuvedomujeme, že mnohé z nich slúžia okrem ich praktických funkcií aj na podporu marketingu.

Čo sú to aplikácie?

Aplikácie sú v širšom zmysle slova programy, ktoré vykonávajú určité špecifické funkcie a úlohy. Ak by sme ich chceli rozdeliť podľa platformy, prostredníctvom ktorej ich môžeme použiť, môžeme ich rozdeliť na:

  • počítač (aplikácia je inštalovaná priamo na počítači)
  • internetový prehliadač (aplikácia je prístupná na internete)
  • mobilné zariadenia (aplikácia pre inteligentné telefóny a ručné zariadenia)

Podľa platformy je možné použiť aj špecifický programovací jazyk, v ktorom budú naprogramované, a prispôsobiť tak aplikáciu prostrediu, v ktorom má fungovať. Zároveň je možné využiť takzvané rozhranie pre programovanie aplikácií (API), ktorým je možné využiť a rozšíriť funkcionalitu už existujúcich aplikácií, ako napríklad Facebook, Google Maps, YouTube a mnohé iné.

Aplikácie a ich využitie v marketingu

Pre potreby marketingu je potrebné uvedomiť si, že i taký e-shop, teda program použitý na jeho administráciu, je aplikáciou, ktorá má v tejto oblasti svoje miesto. Nejedná sa teda len o akési abstraktné reklamné nástroje, ale najmä o praktické programy, ktoré poskytujú svojimi funkciami pridanú hodnotu pre ich užívateľov, a teda vašich zákazníkov či sympatizantov.

Aplikácie môžu v rámci vašej propagácie poslúžiť k týmto účelom:

  • Zjednodušenie prístupu k vašim produktom a službám
  • Uľahčenie používania vašich produktov a služieb
  • Podpora propagácie značky
  • Podpora spotrebiteľských súťaží

Potrebujete vlastné aplikácie?

Dôležitá otázka. Samozrejme, v závislosti od predmetu vašej činnosti môžu aplikácie plniť mnoho užitočných funkcií, ktoré nielen podporia vaše marketingové aktivity, ale v prvom rade budú užitočné pre ich užívateľov. V dnešnej dobe, kedy konštantne rastie počet používateľov inteligentných telefónov a sociálnych sietí, je rozhodnutie preskúmať možnosti vývoja spotrebiteľských aplikácií určite správnym krokom.

Stále viac ľudí využíva služby internetu cez telefón a iné zariadenia než stolový počítač či notebook. Nevšímať si týchto užívateľov predstavuje stratu potenciálnych zákazníkov, ktorých nemáme nikdy dosť. Vývoj aplikácií vôbec nemusí byť nákladná záležitosť a pri správnej stratégii si dokáže udržať veľmi dobrú hodnotu návratnosti vloženej investície.

Ak chcete ísť s dobou a predovšetkým ponúknuť svojim zákazníkom zvýšený komfort pri interakcii s vašou organizáciou, aplikácie predstavujú skvelý nástroj na podporu vašich obchodných a marketingových aktivít.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna