Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Analýza štatistiky návštevnosti ako predpoklad strategických rozhodnutí

Informácie sú najcennejšie aktívum dnešnej doby. Ak sa chceme správne rozhodnúť, potrebujeme mať dostatok informácií. Pre správne rozhodnutie je však potrebná schopnosť získané informácie správne interpretovať. Štatistika návštevnosti internetových stránok je preto základným predpokladom pre správne rozhodnutia o ich úpravách a ďalšom zlepšovaní, aby mohli splniť svoj zámer.

Mnoho stránok používa niektorý z programov na meranie štatistiky, no ich prevádzkovatelia často ani netušia, že takýto program majú k dispozícii alebo naň po spustení stránok do prevádzky zabudnú. Mnoho energie a prostriedkov investovaných do vytvorenia a sprevádzkovania stránky tak prichádza o potenciál produkovať väčšie zviditeľnenie, viacej biznisu a tým pádom aj zisku. Nevyužiť informácie, ktoré nám štatistiky návštevnosti ponúkajú na to, aby sme podľa ich výsledkov pravidelne vyhodnocovali úspešnosť predošlých rozhodnutí, sa teda rovná strate.

Aké informácie poskytuje štatistika návštevnosti?

Tak ako mnoho iných, aj naša agentúra sa pri meraní štatistiky svojich a klientskych stránok spolieha na skvelý nástroj - Google Analytics. Samozrejme, na trhu je k dispozícii celá rada konkurenčných, v niektorých prípadoch aj detailnejších programov, ktoré dokážu to, čo Analytics od Google. Jeho hlavná výhoda spočíva v tom, že je bezplatný a poskytuje všetky informácie, ktoré potrebujete pre správne marketingové a optimalizačné rozhodnutia vo vzťahu k vašim stránkam.

Štatistika návštevnosti vám dá odpovede na nasledovné otázky:

 • Koľko návštevníkov prišlo na vaše stránky?
 • Odkiaľ návštevníci prišli? Prišli z vyhľadávačov, iných stránok alebo z iného zdroja?
 • Na ktorú časť vašich stránok návštevníci zamerali najviac svoju pozornosť?
 • Ak prišli z vyhľadávačov, aké kľúčové slová použili pri vyhľadávaní?
 • Ktoré zo stránok vášho webu majú najvyššiu návštevnosť?
 • Z ktorých stránok užívatelia najčastejšie opúšťajú váš web?

Samozrejme, existuje celý rad ďalších otázok, na ktoré nám štatistika dokáže dať odpoveď, no tieto sú tie najpodstatnejšie. Dôležité je to, že takéto odpovede nám pomôžu rozhodnúť sa aké kroky podniknúť v prípade, že výsledky sú neuspokojivé.

Definovanie cieľov určuje údaje, ktoré treba sledovať

Aby sme mohli zhodnotiť úspešnosť internetových stránok je potrebné poznať ich zámer a určiť si merateľné ciele, ktoré chceme sledovať. Okrem výšky návštevnosti, miery jej postupného zvyšovania či znižovania miery krátkych návštev je vhodné určiť akcie, ktoré chceme u užívateľov dosiahnuť. Webová prezentácia môže mať za cieľ napríklad vyplnenie kontaktného formulára, prípadne prihlásenie sa užívateľa do odoberania noviniek do mailu (newslettera). Internetový portál môže mať za cieľ napríklad registráciu nových užívateľov. Stránky, ktorých cieľ je najzrejmejší sú e-shopy, kde je primárnym cieľom uskutočnenie nákupu alebo objednávky.

Google Analytics poskytuje možnosť merať úroveň úspešnosti dosahovania cieľov - vo svojej reči "gólov". Gól predstavuje stránku v rámci webu, ktorá sa užívateľovi zobrazí po vykonaní žiadanej akcie, napríklad ako ďakovacia stránka po vyplnení formulára, uskutočnení nákupu alebo objednávky.

V rámci štatistiky gólov ponúka údaje o dvoch ukazovateľoch:

 1. Konverzie (Conversions)
  Štatistika konverzií informuje o počte dosiahnutých gólov ako aj o ich pomere voči iným ukazovateľom, napríklad percentuálne voči celkovej návštevnosti a podobne.
 2. Lieviky (Funnels)
  Lievik predstavuje sled alebo cestu stránok, po ktorých musí užívateľ prejsť aby uskutočnil meranú aktivitu, napríklad od stránky detailu produktu, cez nákupný košík až po poďakovanie za uskutočnený nákup. Na základe ich sledovania je potom možné určiť problematické kroky v procese, pri ktorých z neho užívatelia najčastejšie odchádzajú.

Dôležitosti merania cieľov a špecificky lievikov môže ilustrovať nasledovný príklad:

Predpokladajme, že váš internetový obchod A má mesačnú návštevnosť tisíc užívateľov. Predpokladajme ďalej, že váš obchod ma 3-stupňový nákupný proces a priemerný nákup má hodnotu 10 euro. Ak polovica užívateľov začne s nákupným procesom, čo znamená 500 užívateľov, je to pokles o 50 % už v prvom kroku (môže to byť napríklad dôsledok toho, že vyžadujete pred nákupom registráciu). Ak ďalších 50 % užívateľov ukončí proces v druhom kroku, teda 250 užívateľov (napríklad kvôli neprehľadnosti alebo chybách vo funkcionalite nákupného košíka a podobne) a z nich len 30 % (75 užívateľov) dokončí objednávku (napríklad kvôli nemožnosti objednať tovar na dobierku), zarobí váš e-shop 750 euro mesačne pri konverznom pomere 7,5 %. Ak by ste vylepšili finálny nákupný krok len o 10%, predstavovalo by to nárast obratu o 250 euro. Ak by ste vylepšili aj druhý krok o 10 %, obrat by narástol o 450 euro. Ak by ste však vylepšili všetky kroky len o 10%, bol by celkový nárast obratu vo výške 690 euro, čo je takmer dvojnásobok obratu pred optimalizáciou.

V tomto príklade sme rátali s konštantnou návštevnosťou každý mesiac, čo v reálnych podmienkach nie je pravdepodobné. Zvýšenie celkovej návštevnosti môže zabezpečiť efektívny online marketing.

Význam štatistiky návštevnosti pre úspech stránok

Úspešné stránky sú také, ktoré úspešne dosahujú svoje ciele, lákajú nových a udržujú si verných návštevníkov. Štatistika návštevnosti a zlepšenia vyplývajúce z jej analýzy pomáhajú tento úspech dosiahnuť a predovšetkým si ho priebežne udržiavať, optimálne však zvyšovať. Iba pochopením dôležitosti merania a vyhodnocovania štatistiky je možné zabezpečiť ďalší rozvoj každého internetového projektu. Ak nesledujete a neanalyzujete štatistické údaje návštevnosti, ktoré máte k dispozícii, jednoducho prichádzate o peniaze.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna